Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat herkenbaar aan het slotje in je browserbalk.

Namen of adressen zullen op geen enkele manier worden gegeven aan derden. Wij noteren je naam en adres alleen voor het eigen klantenbestand. In dit bestand worden ook gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.

Wij verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je een bestelling via de website plaatst of wanneer je contact met ons opneemt via de mail. Deze gegevens kunnen onder andere je identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook gegevens die in verband staan met de door je gekozen wijze van betalen betreffen. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken met Google Analytics.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

Je gegevens worden niet verkocht

Onze medewerkers gaan vertrouwelijk met je gegevens om.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.